Gemstones - priceless joyEdelstener er fellesbetegnelsen som brukes om alle de sjeldne mineraler og metaller som mennesker bruker til smykker og andre gjenstander som brukes til å pynte opp en person, gjenstand, eller bolig. Bare de aller fineste og hardeste metallene faller under hedersbetegnelsen edelstener (betydningen av hardhet kommer av at de hardeste metallene også er de mest bestandige). De som ikke er så harde og er forholdsvis mer ordinære, faller under betegnelsen halv-edelstener. Noen bruker også den noe villedende betegnelsen smykkestener for sistnevnte kategori. Den gjør det allerede noe uklare skillet mellom edelstenene og halv-edelstenene enda mer uklart. Uttrykket juveler brukes som regel kun om slipte edelstener som er spesielt bearbeidet for å se best mulig ut. Arbeidet med edelstener er krevende, og bygger på en egen vitenskap kjent som gemmologi.

Mennesket har vært opptatt av edelstener i tusenvis av år, man kan nesten si at det er snakk om en grunnleggende menneskelig søken etter skjønnhet og lykke. Ofte ble de brukt som amuletter for å få beskyttelse fra gudene og beskytte seg mot onde ånder. Etter hvert som sivilisasjonen utviklet seg, ble edle stener symboler på spesielle posisjoner og relasjoner i samfunnet. De rikeste og mektigste omga seg med gull og diamanter for å vise sin overlegenhet til de lavere sjikt. Dette er blant annet beskrevet i detalj i Bibelen. Kristne geistlige har alltid hatt et nært forhold til bruken av edelstener.

I dag regnes diamant, rubin, og topas som de aller vakreste edelstenene. Disse er også veldig harde. De slipes med ekstrem nøyaktighet for å få glansen og fargen perfekt. Uten behandling ser faktisk ganske mange edelstener kjedelige ut for alle andre enn de som er kjennere. Mye av kunnskapen om behandlingen av edelstener er begrenset til noen få ytterst kvalifiserte håndverkere. For eksempel er de fleste gode diamantsliperne i verden bosatt i samme nabolag i Amsterdam.