Gold - prized for thousands of yearsGull er et transisjonsmetall. Det er mykt, formbart, og som alle vet har det en metallisk gulfarge. Med gull kan man trekke ut tynne tråder, eller man kan til og med banke det, til det blir så tynt at man kan se gjennom det. Gull er likevel svært bestandig, det ruster aldri, og regnes som både et edelt metall og et tungmetall. Det lar seg heller ikke løse opp i syre, med noen få unntak (såkalt kongevann er ett av disse). Fordi gull kan løses opp med blåsyre, er dette gjerne den løsningen som brukes når man skal utvinne gullet kjemisk. Det finnes også mindre giftige, men samtidig mindre effektive løsninger, som brom, jod, eller klor. Gull lar seg også lett legere med diverse andre metaller, selv om rent gull regnes som det fineste.

Dette fantastiske edle metallet finnes over hele kloden, til og med i havet. Hvor mye som finnes varierer selvfølgelig fra sted til sted, og mange steder er det gullet som var der allerede gravd opp fordi det er så ettertraktet. Gull kan finnes inne i fjellet, i sanden langs ei elv, og i gamle elveleier som nå er dekket over. Den vanligste måten å utvinne gull på i dag, er å bryte gullkvarts inne i fjell, for så å finknuse dette materialet til støv. I de store gruvene i dag benytter man en kjemisk prosess som gjør gull om til natriumgullcyanid. Deretter felles det rene gullet ut.

Gull har hatt stor betydning i verdenshistorien, blant annet som en motiverende faktor i den europeiske utforskningen av andre verdensdeler fra 1400-tallet av. I dag er de største produsentene av gull, Australia, USA, Kina, Sør-Afrika, Canada og Indonesia. Det vest-afrikanske landet Ghana, en gang så rikt på gull at det ble kalt for Gullkysten, har falt ned på tiende plass.