TopasTopas er en av de aller mest verdifulle edelstenene som fins. Det er hardt og gjennomsiktig, og består av aluminiumsilikat med spor av fluor. Vanligvis er stenen fargeløs, men det er selvfølgelig de med farge som er mest ettertraktet, særlig de gule, oransje, eller brune. I tillegg finnes det også rosa, røde og, ganske ofte, lyseblå topas. Topas finnes som oftest i bergarter som granitt og rhyolitt, men er veldig sjelden. Topaser finnes også noen ganger i grusen i elver, fordi de er så harde at de kan motstå erosjon. Slike topas fra grusen i elver blir gjerne de vakreste etter sliping.

Selve navnet topas kommer fra en øy som grekerne kalte Topazios, den heter nå Zabargad og ligger i Rødehavet. På denne tiden ble de fleste gule edelstener kalt for topas, så denne betegnelsen ble brukt ganske annerledes enn dagens praksis. Det er også noen som tror at ordet topas kommer fra et eldgammelt sanskrit ord for ild, men dette regnes som ytterst usannsynlig av ekspertene.

Grekerne hadde tro på at topas, eller i hvert fall det de kalte topas, ga dem styrke, og beskyttet dem mot onde ånder. Så sent som i renessansen, helt opp til 1600-tallet, var det mange i Europa som mente at topas kunne brukes til å bekjempe hekseri, forbannelser, og sinne. Inderne har også hatt denne type overtro, der de anså topas for å ha mange positive effekter som langt liv, skjønnhet, og intelligens. I tsartidens Russland ble de rosa topas stenene gravd opp i Ural-fjellene forbeholdt tsarens familie, og det har gitt denne typen sten navnet keiserlig topas.

Topasen er så sjelden og vakker at den regnes som en av de fire mest verdifulle edelstenene, sammen med diamant, rubin, og smaragd. Det er imidlertid svært viktig å vurdere hver enkelt stens verdi, som varierer med størrelse, farge, og klarhet.